Projekty unijne

01

Przedsiębiorstwo realizuje projekt pt. „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2022.01”, którego celem jest podniesienie standardów BHP w przedsiębiorstwie.

projekty unijne granbud

W ramach niniejszego projektu wnioskodawca zrealizował inwestycje w zakresie zakupu instalacji filtrowentylacyjnej do pomieszczeń pracy, zakupu rusztowania przejezdnego do prac na wysokości oraz zakupu podnośników nożycowych.

Wartość projektu brutto:
878 321,18 zł.
Wartość dofinansowania brutto:
300 000,00 zł

02

Przedsiębiorstwo Granbud Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w firmie Granbud Sp. z o. o. Sp. k. innowacyjnej technologii produkcji konstrukcji i stelaży meblowych oraz komponentów do montażu konstrukcji i stelaży meblowych”.

projekty unijne granbud

Głównym celem inwestycji jest wzmocnienie potencjału produkcyjnego i konkurencyjności Przedsiębiorstwa Granbud Sp. z o. o. poprzez wdrożenie własnej, nowej, nie stosowanej dotychczas na świecie technologii wytwarzania udoskonalonych konstrukcji i stelaży meblowych oraz elementów do ich montażu, obejmującej sposób łączenia drewnianych i drewnopochodnych płyt.
Innowacyjna technologia produkcji jest opracowaniem własnym Beneficjenta, wykorzystującym rozwiązanie procesowe zgłoszone przez Spółkę jako wynalazek w Urzędzie Patentowym RP.
Niniejszy projekt zakłada inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe umożliwiające wdrożenie technologii i wprowadzenie do oferty firmy znacząco udoskonalonych produktów - konstrukcji i stelaży meblowych oraz komponentów do montażu konstrukcji i stelaży meblowych.
Dzięki wdrożeniu samodzielnie opracowanego rozwiązania technologicznego, Przedsiębiorstwo Granbud Sp. z o. o. przewiduje dalszy wzrost sprzedaży produktów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych w branży oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej.

Wartość projektu:
4 095 000,00 zł
Wartość dofinansowania:
1 433 250,00 zł

03

Zadanie pn. „Inwestycja przedsiębiorstwa Granbud Sp. z o.o. w robotyzację procesu produkcji elementów konstrukcji meblowych” dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach programu „Robogrant” – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej.

projekty unijne granbud

Celem realizacji projektu jest rozpoczęcie w przedsiębiorstwie Granbud Sp. z o.o. procesu usprawnień w zakresie cyfryzacji i robotyzacji. Przedsięwzięcie ma charakter inwestycyjny, a jego przedmiotem jest zakup pierwszego robota przemysłowego do obróbki optymalizującej detali stelaży meblowych, który wyposażony będzie w multifunkcyjne 6-osiowe ramię załadunkowe. W wyniku wdrożenia zaplanowanych rozwiązań firma przybliży się do transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.
Inwestycja i wdrożenie w procesie produkcyjnym robota przemysłowego zapewni m.in. powtarzalność produkcji, precyzyjne ułożenie detali na linii, eliminację błędów produkcyjnych i uszkodzeń oraz redukcję fizycznego obciążenia pracowników.
Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Granbud Sp. z o.o w zakresie produkcji elementów konstrukcji meblowych oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację.
Rezultatem projektu będzie znacząco udoskonalony proces produkcji stelaży i konstrukcji z materiałów drewnianych i drewnopochodnych do mebli tapicerowanych, który jest realizowany w przedsiębiorstwie Granbud Sp. z o.o. Nowy proces produkcyjny przełoży się na skrócenie czasu obróbki detali stelaży meblowych, wzrost wydajności procesu oraz zwiększenie przychodów.

Wartość projektu:
1 070 100,00 zł
Wartość dofinansowania:
614 583,33 zł